อาทิตย์. ก.ย. 24th, 2023

Privacy Policy

Privacy Policy  ผู้ให้บริการ contactufabet.xyz จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงจำเป็นจะต้องกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการอย่างเป็นความลับ จึงจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการทุกท่านให้ปฏิบัติตาม

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ contactufabet.xyz  จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการและสมาชิกทุกท่าน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ผู้ให้บริการจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ID LINE ข้อมูลทางธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ผู้ให้บริการทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ID LINE ข้อมูลทางธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลบางส่วนของผู้เข้าใช้บริการมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่มีการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการสู่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านที่ทำการกรอกเข้ามาในระบบ จะจัดเก็บด้วยระบบอัตโนมัติอย่างปลอดภัย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ผ่านช่องทาง contract@contactufabet.xyz 

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

หากสมาชิกต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ผ่านช่องทาง contract@contactufabet.xyz ตลอด 24 ชั่วโมง

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2015

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการ contactufabet.xyz ตระหนักถึงและเล็งเห็นปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จึงจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด หากมีข้อสงสัยหรือข้อมูลใดที่ต้องการทราบเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง contract@contactufabet.xyz